Hulp in huishouding als het zelf even niet lukt

Do
Meet
bron

Sociale initiatieven in gemeente Peel en Maas

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de zorg voor een thuiswonend gehandicapt kind. Dan kunt u hulp in de huishouding krijgen.