Whitepaper: Wat is e-health? Tips en cases voor de huisartsenzorg

  • Wil je aan de slag met e-health, maar weet je niet goed waar je moet beginnen?
  • Ben je benieuwd naar hoe je zorgt voor vertrouwen in e-health bij je patiënt?
  • Zoek je naar voorbeelden van hoe je e-health kan toepassen?
Review

De druk vanuit de tweedelijns instellingen is dagelijks voelbaar binnen de huisartsenpraktijken. Ik gebruik Evie als onderdeel van mijn behandelingen maar ook ter overbrugging naar een vervolgtraject. Deze whitepaper is een handige tool om als praktijk te gebruiken, zowel voor de implementatie van e-health als voor het inzetten van hulp op afstand.

Sami Pronk
Praktijkondersteuner GGZ
In de afgelopen jaren is de druk op de zorg toegenomen, zijn de
wachttijden langer geworden en is er een stijging te zien in de
vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen in de
huisartsenzorg. E-health biedt diverse mogelijkheden om de
behandeling van patiënten te verbeteren en efficiënter te maken.


E-health is een verzamelnaam voor verschillende vormen van
digitale zorg, die op uiteenlopende manieren gebruikt worden in
verschillende zorgsectoren. Dit kan variëren van gezondheidsapps
tot online consultaties en zelfhulpmodules en is te zowel te
gebruiken door zorgverleners als patiënten.

In deze whitepaper richten we ons vooral op hoe je e-health
kan inzetten als ondersteunend instrument bij de mentale
gezondheid. Daar waar de aard van de klacht zich ertoe leent én
de patiënt openstaat voor digitale ondersteuning, kan e-health
een waardevolle tool zijn om met minder mankracht, méér
ondersteuning te bieden. Aan de hand van de tips en cases in
deze whitepaper kan je binnen de dagpraktijk stappen zetten om
zorg betaalbaar en laagdrempelig te houden voor je patiënten.

Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden