Professionals

Vind hieronder meer informatie over hoe Evie jou als professional optimaal kan ondersteunen en hoe Evie ingezet kan worden om de inwoners van Nederland te stimuleren in hun eigen proces naar optimale veerkracht.

Evie voor zorgprofessionals

Evie als voorziening

Visie

De zorgvraag in Nederland neemt exponentieel toe en de mentale weerbaarheid van de Nederlanders neemt af. Oorzaken zijn o.a. toenemende sociale druk, afname mantelzorgers en afname van sociale cohesie. Er moet hierom méér zorg geleverd worden met dezelfde arbeidscapaciteit.

Evie draagt bij aan een oplossing door op drie niveaus te werken:

Als eerste het voorkomen van instroom in de zorg,
Als tweede het vergroten van zorgkracht in de huisartsenzorg en de GGZ-keten
Als derde het actief het verbinden en faciliteren van domein-overstijgende (digitale) zorg.

Missie

Evie (wat staat voor: eHealth voor iédereen) ondersteunt zorgprofessionals van Nederland werkzaam in de huisartsenzorg, het sociaal domein en de generalistische basis GGZ in het succesvol toepassen van eHealth in hun dagelijks werk. Daarnaast stimuleert en faciliteert Evie inwoners van Nederland in hun eigen proces naar optimale mentale veerkracht.

Hoe doen we dat?

1. Preventie

Instroom in de professionele zorg voorkomen wij door het faciliteren van, de voor alle inwoners van Nederland toegankelijke, preventie-website Evie.nl. Deze website helpt inwoners bij het bereiken van mentale veerkracht, sociale verbinding en verhogen van zelfredzaamheid. Evie.nl biedt burgers relevante informatie en applicaties welke zoveel als mogelijk bijdragen aan de geformuleerde deelgebieden van het Institute for Positive Health (IPH). Daarnaast bedden wij het gedachtegoed van “de nieuwe GGZ” in, daar waar het passend is. Hiermee bedoelen wij dat wij op de insteek van Evie uitgaan van een persoon (en niet als eerste uitgaan van zijn ziekte), wij met Evie.nl willen bijdragen aan het creëren van verbinding tussen de persoon en een ander welke hem/haar ondersteunt, nieuw perspectief biedt en inspireert tot persoonlijke experimenten op weg naar herstel.

2. Zorgkracht vergroten

Om zorgkracht te vergroten biedt Evie professionals werkzaam in de rol van hulpverlener binnen de huisartsenzorg, het sociaal domein en de generalistische GGZ-basiszorg, een portaal wat blended-care modules, hulpmiddelen, informatie en ondersteuning biedt, in aansluiting op de website Evie.nl. Doordat dit portaal in elke regio een andere samenstelling van koppelingen en applicaties bevat sluit het aan bij de regionale samenwerkingsafspraken, IT-infrastructuur, domein overstijgende samenwerkingsverbanden en daarmee de wens van de professionele gebruiker.

3. Verbinden

Om domeinen te verbinden beheert Evie actief regionale zorgnetwerk (sociaal domein -huisartsenzorg en GGZ-ketenpartners) met als doel dat alle partijen de mogelijkheden binnen regionale afspraken maximaal benutten. Denk hierbij aan het actief verbinden van preventie-activiteiten van gemeenten (ihkv GALA) gekoppeld aan een domeinoversteigend regionaal eHealthplatform wat door de huisartsenzorg, GB/SGGZ én alle welzijnswerkers kan worden gebruikt. Binnen bovenstaande visie werkt Evie met de nieuwste technieken, werkt Evie zoveel als mogelijk evidence based maar experimenteert Evie ook buiten bestaande kaders. Daarnaast publiceert Evie werkwijzen en resultaten om voorop te blijven lopen en andere partijen te inspireren met haar bevindingen.

Samenwerken met Evie

Wil je meer weten over Evie? Laat dan hieronder je gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen op je bericht.

Naam(Vereist)