Minder piekeren

Ontspan en verminder gepieker

Voor wie?

Zet deze module in bij volwassenen die last hebben van piekergedachten en die handvatten willen krijgen om daarmee om te gaan. Het resultaat is dat de piekerklachten verminderen. Door online aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

Door wie?

De module wordt ingezet door bijvoorbeeld de poh-ggz, de generalistische basis ggz of de specialistische ggz.

Inhoud van de module

Deelnemers lezen psycho-educatie, bekijken video’s van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en inventariseren hun piekergedachten. Met het dagboek Piekermoment monitoren ze hun piekergedachten en de situaties waarin die voorkomen. In de module staan oefeningen, die de deelnemers helpen om anders met piekergedachten om te gaan. Bijvoorbeeld het piekerkwartier, een 5G-schema met helpende gedachten en de gedachtedwarrel. Met audiobestanden wordt er geoefend met ontspanning. Bijvoorbeeld met ademhalings- en spierontspanningsoefeningen. Na het volgen van de module heeft je cliënt voldoende praktische vaardigheden ontwikkeld om het piekeren zelf te verminderen.

Gebruik van de module

De module bestaat uit vijf hoofdstukken, tien mijlpalen, vijf verzendmomenten en een dagboek. Als hulpverlener kun je ervoor kiezen om wel of geen feedback te geven. Kies je voor een module zonder begeleiding, dan zetten we de verzendmomenten automatisch om in reflectiemomenten.
De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar deelnemers kunnen hem ook gebruiken via de pc of laptop.

Dagboek Piekermoment

Tijdens het doorlopen van de module activeren we automatisch het dagboek Piekermoment. Daarin houden deelnemers piekergedachten en de situaties waarin die voorkomen bij. Ook kunnen ze vermelden wat er op dat moment hielp om het piekeren te verminderen of te stoppen. Het dagboek kan op elk moment van de dag ingevuld worden, via de app, de pc of laptop.

Waarop is de module gebaseerd?

De module Minder piekeren is ontwikkeld door Minddistrict, op basis van relevante literatuur en kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Meer informatie

Wil je deze module bij je cliënten inzetten? Of wil je meer informatie? Onze e-healthadviseurs staan klaar om je vragen te beantwoorden.

We zijn benieuwd naar je feedback!

We zijn altijd benieuwd naar jouw ervaringen. Heb je feedback, tips of op- en aanmerkingen? Geef ze vooral door aan onze adviseurs.