Contact met een adviseur

Petra van der Geest en Thijs van Stratum zijn adviseurs e-health en jouw aanspreekpunt voor vragen over het e-healthplatform. Zij richten zich daarbij op bestaande afnemers van het e-healthplatform. Dit zijn onder meer huisartsen, organisaties in het sociale domein, GBGGZ en SGGZ-organisaties.

“Samen met jou gaan we op zoek naar een succesvolle implementatie van het e-healthplatform. Het verbeteren en de begeleiding van de inzet van Evie is één van de belangrijkste speerpunten. Tevens zijn we betrokken bij de uitvoering en coördinatie van werkzaamheden die bij diverse projecten horen, zoals regionale samenwerkingen en de doorontwikkeling van Evie.”

Vragen of hulp nodig?

Vragen of hulp nodig bij de inzet of gebruik van Evie in jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ze op via p.vandergeest@evie.nl / t.vanstratum@evie.nl of de onderstaande telefoonnummers.

Petra van der Geest
088-2013850 / 06-48443060
Thijs van Stratum
088-2013850 / 06-10834408