Disclaimer

De bronnen van Evie.nl zijn zorgvuldig uitgekozen op basis van richtlijnen, aanbevelingen vanuit het Ministerie van VWS, patiëntenorganisaties of advies van o.a. een kaderarts ggz. Daarnaast bieden we bronnen aan gericht op herkenning, met ervaringsverhalen van lotgenoten, zonder wetenschappelijke basis. Deze bronnen worden door een intern team van professionals getoetst op relevantie en juiste informatie.

Het gebruik van deze externe bronnen is echter wel voor eigen risico van de gebruiker.. Als gebruiker van Evie.nl gaat u akkoord met deze disclaimer en begrijpt u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de externe bronnen die via onze website worden aangeboden