Doen
Ontmoeten
Praten

Stjoer ondersteunt mensen met een sociale- en/of psychische kwetsbaarheid bij het (her)ontdekken van hun eigen mogelijkheden en talenten. Er wordt verder gekeken dan een diagnose, indicatie of label.