Regionaal e-healthplatform

Evie is een e-healthplatform waar preventie en ggz-zorg online van en voor de regio samenkomt. Door alle ggz-professionals digitaal samen te brengen, krijgen cliënten sneller de juiste hulp. Waar en wanneer ze maar willen.

Waarom een regionaal e-healthplatform?

Er zijn in de ggz al meerdere e-health initiatieven, maar meestal zijn die door de organisaties zelf georganiseerd. Evie organiseert het regionaal: alle zorgprofessionals in de regio kunnen gebruikmaken van één platform. Ook de cliënt krijgt een account en bepaalt zelf wie daaraan gekoppeld worden. Dat kunnen zorgprofessionals zijn, maar ook naasten. De client heeft dus zelf de regie in plaats van een organisatie of zorgprofessional.

Blended hulpverlening

Een regionaal e-health platform maakt blended hulpverlening mogelijk. Dat wil zeggen dat je je cliënt een mix van persoonlijke gesprekken en e-learning kunt bieden. E-health is dan ondersteunend aan de face-to-face gesprekken. En dat maakt je behandeling vaak een stuk effectiever.

De professionals van Evie

Bij het e-healthplatform zijn huisartsen, praktijkondersteuners ggz (poh-ggz), e-healthleveranciers, gemeenten en professionals uit de generalistische basis ggz en specialistische ggz in de regio aangesloten. Evie is dus een e-healthplatform voor het hele ggz-netwerk.

Ben jij zorgprofessional? Sluit je dan ook aan bij Evie

Evie is de afkorting van E-health voor iedereen. Op dit moment is die doelstelling nog niet behaald, want nog niet iedereen uit het netwerk is aangesloten. Maar we werken er hard aan dat elke cliënt bij Evie terecht kan.

Dus ben je nog niet bij ons aangesloten, kom er dan ook bij. Jij én je cliënten profiteren dan van de volgende voordelen:

  • Een betere regionale samenwerking
  • Een kortere wacht- en behandeltijd
  • Betere afstemming in de keten: schonere wachtlijsten en geen onnodige doorverwijzingen
  • Je krijgt professionele trainingen over e-health en we begeleiden je bij de implementatie daarvan
  • Je profiteert van schaalvoordelen door gezamenlijke inkoop en trainingen

Meer weten?