Gedachteschema

Meer inzicht in de eigen gedachten

Voor wie?

Heeft je volwassen cliënt last van niet-helpende gedachten, gevoelens en gedrag? Dan is deze module geschikt. Het doel is om inzicht te krijgen in de eigen gedachten en de invloed daarvan op gevoel en gedrag. Deelnemers leren die gedachten uit te dagen en een manier van denken aan te leren die meer helpend is. Door online aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

Door wie?

De module wordt ingezet door bijvoorbeeld de poh-ggz, de generalistische basis ggz of de specialistische ggz.

Inhoud van de module

Deelnemers lezen psycho-educatie over cognitieve gedragstherapie, ze bekijken video’s van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en vullen een gedachteschema in. Ze onderzoeken hun eigen gedachten en oefenen met het formuleren van nieuwe, meer helpende gedachten. Zo krijgt je cliënt meer grip op zijn of haar gedachten, gevoel en gedrag.

Gebruik van de module

De module bestaat uit drie hoofdstukken met twee mijlpalen, één verzendmoment en een dagboek. Als hulpverlener kun je ervoor kiezen om wel of geen feedback te geven. Kies je voor een module zonder begeleiding, dan zetten we de verzendmomenten automatisch om in reflectiemomenten.
De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar deelnemers kunnen hem ook gebruiken via de pc of laptop.

Dagboek Uitdaagschema

Bij het afronden van de module activeren we het dagboek Uitdaagschema. Zo kan de cliënt blijven oefenen met het invullen van gedachteschema’s.

Waarop is de module gebaseerd?

Minddistrict ontwikkelde deze module op basis van relevante literatuur en kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Meer informatie

Wil je deze module bij je cliënten inzetten? Of wil je meer informatie? Onze e-healthadviseurs staan klaar om je vragen te beantwoorden.

We zijn benieuwd naar je feedback!

We zijn altijd benieuwd naar jouw ervaringen. Heb je feedback, tips of op- en aanmerkingen? Geef ze vooral door aan onze adviseurs.