ACT

Van klacht naar veerkracht

ACT is de afkorting van Acceptance and Commitment Therapy. Oftewel: (klachten) accepteren en ermee om leren gaan. En dat gebeurt door de draagkracht te vergroten.

Voor wie?

Je kunt ACT inzetten bij mensen vanaf 16 jaar, die niet als eerste doel hebben om hun klachten te verminderen, maar om hun veerkracht te vergroten. Je hoeft geen psychische problemen te hebben om profijt te hebben van deze methodiek.

Door wie?

De professional die deze module inzet is hulpverlener vanuit de generalistische basis en specialistische ggz of poh-ggz.

Inhoud van de module

De module bestaat uit de zes ACT-onderdelen:

  1. acceptatie
  2. defusie
  3. zelf als context
  4. hier en nu
  5. waarden
  6. toegewijd handelen

Deelnemers krijgen met video’s, audio en metaforen op een speelse manier uitleg over ACT. Via oefeningen maken ze kennis met de praktijk van ACT.

Gebruik van de module

De inhoud van de module is transdiagnostisch: iedereen kan er baat bij hebben, ongeacht de klacht.
Je kunt de module begeleid inzetten. Tijdens de feedbackmomenten kun je je cliënt een terugkoppeling geven op basis van de gemaakte oefeningen en de ingevulde vragen.

De module is te volgen via de Minddistrict app op de mobiele telefoon en via het webplatform.

Dagboek Inchecken

Als je cliënt deze module volgt, dan wordt automatisch het dagboek Inchecken geactiveerd.

Waarop is de module gebaseerd?

De basis van ACT werd gelegd door Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. Lotte van der Maas (Intervention Developer bij Minddistrict) en Tim Batink (GZ-psycholoog/onderzoeker) ontwierpen de module ACT: van klacht naar veerkracht op basis van het ACT-protocol. Lotte van der Maas en Ewoud Komen (UX-designer) vertellen je op YouTube meer over de ontwikkeling van de module en hoe je die in de praktijk inzet.

De inhoud is ontwikkeld met de gevalideerde intervention mapping methode. Dat is een combinatie van relevante literatuur, de kennis van inhoudelijke experts, gebruikersinput, kennis van gedragsdeterminanten (MoA’s), gedragsverandertechnieken (BCT’s) en persuasive design.

Meer informatie

Wil je deze module bij je cliënten inzetten? Of wil je meer informatie? Onze e-healthadviseurs staan klaar om je vragen te beantwoorden.

Ben je zelf op zoek naar een ACT-cursus of opleiding? Kijk dan eens op de website van Tim Batinks ACT in Actie.

We zijn benieuwd naar je feedback!

We zijn altijd benieuwd naar jouw ervaringen. Heb je feedback, tips of op- en aanmerkingen? Geef ze vooral door aan onze adviseurs.