Zelfregietool

De website Zelfregietool.nl biedt hulp bij het maken van keuzes op het moment dat je zelf iets wilt veranderen of verbeteren. Je kan hier…

Zelfregie.nl

Op Zelfregie.nl vind je meer informatie over de verschillende initiatieven welke in Limburg zijn opgezet om mensen op verschillende manieren aan te spreken om…

Mijn hulpvraag in kaart

Voordat je met je klachten of problemen aan de slag gaat, helpt het om helder te hebben wat er speelt. Met deze zelfhulptraining zet…

Omgaan met piekeren

Pieker je veel? Je kunt er iets aan doen! Deze module geeft je handvatten om meer controle te krijgen over piekeren. Iedereen piekert wel…

Mijn hulpvraag in kaart

Voordat je met je klachten of problemen aan de slag gaat, helpt het om helder te hebben wat er speelt. Met deze zelfhulptraining zet…

Omgaan met piekeren

Pieker je veel? Je kunt er iets aan doen! Deze module geeft je handvatten om meer controle te krijgen over piekeren. Iedereen piekert wel…