Zelfregiecentrum Weert

Doen
Ontmoeten
Praten

Bij het Zelfregiecentrum Weert wordt er ondersteuning geboden aan mensen die om allerlei redenen minder tot hun recht komen dan zij zouden willen.
Kernwaarden die hierbij horen zijn:

  • Aansluiten bij kwaliteiten van mensen
  • Gericht zijn op zingeving en persoonlijk perspectief
  • Actief gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid
  • Niet het aanbod staat centraal maar de mate waarin de mens zich geholpen voelt
  • Het creëren van experimenteerruimte