Werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing

Luisteren
Doen
Ontmoeten
Praten

Iedereen heeft de mogelijkheid om te werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing en om naar eigen inzicht zijn/haar leven in te richten. FAMEUS vindt het belangrijk dat alle mensen ook daadwerkelijk de kans krijgen om zelf aan hun gezondheid te werken. Bij FAMEUS kan je daarom onder andere cursussen en workshops rondom herstel en ervaringsdeskundigheid volgen. Ook bieden ze diverse inloopmomenten voor een praatje of het stellen van vragen.