Herstelacademie

Doen
Ontmoeten
Praten

Bij Herstelacademie Haarlem en Meer wordt gewerkt aan herstel door langzaamaan het leven zo in te richten dat het weer fijn is. Dit wordt gedaan door cursussen, trainingen, workshops en uitwisseling.