ZorgDomein en Evie verzorgen samen de regionale GGZ-consultatie voor De huisartsenconnectie

29 mei 2024 | ZorgDomein | 9 minuten lezen
Tientallen huisartsen en praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) in Zeeland kunnen sinds begin dit jaar op verschillende manieren advies inwinnen bij een ggz-specialist. Ook digitaal. ZorgDomein en e-healthplatform Evie maken dat samen mogelijk met het Evie GGZ-consult. Lucia Walter van De huisartsenconnectie: “Een handige manier om antwoord te krijgen op een vaak korte vraag, met als bijkomend effect dat de kennis in de huisartsenpraktijk over bijvoorbeeld medicatie voor psychische klachten toeneemt.”
Op Walcheren, Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland zijn zestig huisartspraktijken aangesloten bij De huisartsenconnectie; verder heeft de regionale huisartsenorganisatie nog ruim dertig praktijkondersteuners GGZ in dienst. Al deze zorgverleners hebben toegang tot het Evie-platform en kunnen sinds februari gebruikmaken van een nieuwe dienst: het Evie GGZ-Adviesconsult. Huisartsen konden al langer via ZorgDomein digitaal advies inwinnen bij de specialisten van het Adrz in Goes; een hoofdreden om ook GGZ-consultatie in te richten via ZorgDomein. De mogelijkheid van een Adviesconsult op het gebied van ggz is nieuw.
Heldere afspraken over specialistisch ggz-advies
Lucia Walter is interim beleidsadviseur ggz van De huisartsenconnectie. “Tien jaar geleden werd de GGZ-zorg gereorganiseerd, en kregen de huisartsen een aantal hulpmiddelen om hen te ondersteunen bij de behandeling van lichte psychische problematiek. Eén daarvan is de consultatiefunctie: de huisarts of POH-ggz kan een korte vraag over een patiënt stellen aan bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater. De huisarts krijgt hierdoor advies van een specialist, zonder dat een verwijzing nodig is en het eigen risico van de patiënt niet wordt aangesproken.

Tot 1 februari kon een huisarts een psychiater bellen met een vraag. Maar omdat de beschikbaarheid aan beide kanten nu eenmaal een probleem is, liep dat niet altijd naar tevredenheid. Met de inrichting van het Evie GGZ Adviesconsult via ZorgDomein en de organisatie van Evie zijn er samen met consultatievragers en consultatiegevers uit de regio heldere afspraken over en weer gemaakt over de voorwaarden om tot een advies te komen.”
ZorgDomein is een bekende, handige werkwijze
De huisartsenconnectie werkt al sinds 2023 samen met Evie, een regionaal e-healthplatfom op het gebied van ggz dat voor zo’n 23 regionale huisartsenorganisaties in Nederland actief is. Patiënten uit de regio krijgen hiermee toegang tot e-health-modules en ondersteuning in een breed spectrum van hun psychische klachten; van zelfhulp tot specialistische zorg. Ook veel gemeenten uit de regio’s sluiten aan om alle inwoners toegang te geven tot zelfzorg via Evie, waardoor er voor inwoners van preventie tot specialistische zorg een optimale reis ontstaat binnen één platform.

Thijs van Stratum, adviseur E-health van Evie: “De huisartsenconnectie vroeg ons om ook de consultatiefunctie mogelijk te maken en te ontsluiten als functie binnen Evie. Na verkennende gesprekken met een projectgroep GGZ is er gezamenlijk gekozen voor ZorgDomein als applicatie. Een van de belangrijkste redenen is dat vele huisartsen al bekend zijn met ZorgDomein. Dit zal het gebruiksgemak ten goede komen. Ze vinden het ook prettig om verwijzingen en Adviesconsulten op één regiescherm te hebben. Bovendien is het Adviesconsult gekoppeld aan hun patiëntsystemen: je kunt relevante informatie over de cliënt meesturen en het advies zelf opslaan in het EPD.”
Van Stratum is zeer tevreden over de samenwerking tussen Evie en ZorgDomein: “Evie heeft de organisatie en financiering op zich genomen, heeft afspraken gemaakt met CZ, die erg enthousiast was over deze vergroting van zorgkracht binnen de huisartsenzorg. Ook organiseert Evie de afstemming met consultatiegevers en consultatievragers en de implementatie. Op dit moment zijn er diverse ggz-specialisten, waaronder een klinisch psycholoog en twee psychiaters beschikbaar voor regionale consultatie, en het aanbod breidt maandelijks uit. Ook Emerigis, de grootste regionale GGZ instelling wordt ontsloten op het platform en is op korte termijn benaderbaar voor consultatie. Op ZorgDomein is het product te vinden onder de naam ‘Evie GGZ Consultatie’. Ook voor de GGZ-specialisten is de Evie consultatiefunctie een verbetering: vroeger kregen ze telefonisch vragen terwijl het vaak niet uitkwam en er stond geen vergoeding tegenover. Inmiddels komen de consultatievragen langzaam op gang, en de consultatiepartners partners krijgen netjes uitbetaald.”
Goed verwijsadvies verlicht druk op de ggz
Lucia Walter ziet het Evie GGZ-Adviesconsult als een handige manier om kennis in huis te halen over lichte psychiatrische klachten: “Voorheen was het onduidelijk voor huisarts en POH-GGZ wanneer er antwoord kwam van de specialist, maar nu is dat contractueel vastgelegd: binnen vijf werkdagen ligt het advies klaar in het huisartseninformatiesysteem. Op deze manier weet ook de cliënt waar hij of zij aan toe is. Het is transparant aan alle kanten. Vaak zorgt het advies ervoor dat arts en patiënt weer samen verder kunnen, bijvoorbeeld over een medicatievraag, een andere keer leidt het tot een verwijzing.
Goed onderbouwde vervolgzorg is belangrijk, zeker als het gaat om ggz. Als iemand somber is, kan dat een psychische oorzaak hebben, maar ook een sociale: misschien heeft iemand schulden of last van een echtscheiding. Als we dat goed in beeld krijgen is een verwijzing naar de specialistische GGZ wellicht niet nodig en houden we deze beschikbaar voor mensen die die specialistische zorg echt nodig hebben. Mede daarom zijn we druk bezig het sociaal domein aan te sluiten op de Evie GGZ-consultatiefunctie: zodat onze huisartsen advies kunnen krijgen van iemand die veel kennis heeft over voorzieningen die direct toegankelijk zijn in de wijk of buurt.”
Benieuwd naar de mogelijkheden van het ggz-Adviesconsult?
ZorgDomein en Evie zijn hard aan het werk om de consultatiefunctie in Zeeland uit te breiden naar het sociaal domein. Daarnaast zijn wij druk bezig om de Evie GGZ-consultatie landelijk beschikbaar te maken voor individuele praktijken en lopen gesprekken met andere regionale huisartsenorganisaties om het Evie GGZ-Adviesconsult in te voeren. Zorggroepen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met Paul Dekkers van ZorgDomein of Thijs van Stratum van Evie.