Samenwerkingspartners

De modules van Minddistrict

Inhoudelijk heeft Evie een aantal strategische samenwerkingen. Eén van de belangrijkste is die met Minddistrict, marktleider in Nederland op het gebied van gevalideerde inhoudelijke interventies. De meeste professionals die met Evie werken, maken dus gebruik van de modules van Minddistrict.

De aanvullende tools maken het verschil

Evie is in Nederland exclusief reseller van de programmatuur van Minddistrict binnen de huisartsenzorg, gemeenten en hulpverleners of instellingen binnen de ggz of het sociaal domein. Ons gezamenlijke doel? Het vergroten van de zorgcapaciteit en mensen helpen hun zelfredzaamheid te vergroten.

Afnemers van Evie ontvangen alle functionaliteiten van de programmatuur van Minddistrict, aangevuld met diverse ondersteunende elementen. Denk hierbij aan een helpdesk, deskundigheidsbevordering, ons unieke engagementmodel en preventieve en aanvullende tools. Dat hele pakket maakt voor professionals het verschil in de dagelijkse zorgverlening.

Evie helpt regionale huisartsenorganisaties ook bij het vormen van een meerjaren e-healthstrategie, met de optie om toe te werken naar een regionale e-healthketen.

Overige samenwerkingspartners

In de regio’s werken we met een regionaal gekozen set aan applicaties en werkmethoden en we stimuleren professionals en burgers om daarmee kennis te maken. Op het landelijke platform bieden we onze eigen set aan applicaties aan voor partijen zonder regionale context.

Lokale overheidsinstanties en gemeenten kunnen zich bij ons aansluiten en gebruikmaken van onze diensten en hulpmiddelen. Bijvoorbeeld op gebied van advies, centrale inkoop, begeleiding bij de implementatie van e-health in de praktijk, domeinoverstijgende verbindingen en communicatie.