Korak herstelacademie

Korak biedt als herstelacademie een leeromgeving voor mensen die levens-ontwrichtende situaties hebben meegemaakt of een nare situatie op het vlak van (psychische) kwetsbaarheid of…

Samen één Gorinchem

Bij Samen één gaat het om een gezamenlijk, georganiseerd initiatief van burgers. Het doel is het inzetten van de krachten en talenten van burgers…

PEERPoint

Bij PEERpoint kom je om te ontmoeten, te leren en te groeien. Iedereen die een levensontwrichtende gebeurtenis heeft meegemaakt en die gemotiveerd is om…

CLIP

CLIP is er voor iedereen in Flevoland die vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijke opvang en psychiatrie. CLIP verschaft informatie, geeft advies…

Stichting Hersteltalent

Een zelfregiecentrum waar je o.a. in samenwerking met ervaringsdeskundigen zoekt naar manieren om begeleid te worden in je herstelproces.

De Kentering

De Kentering is een laagdrempelig steunpunt voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Hier vind je onafhankelijke cliëntondersteuning, cursussen, lotgenotencontact,…

Stichting Kernkracht

KernKracht komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak- en…

De Hoofdzaak

De Hoofdzaak is het netwerk voor en door mensen met psychische kwetsbaarheid en hun naasten in de regio Noord-Holland.

Stichting Herstelproces

De stichting Herstelproces ondersteunt mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid bij hun herstelproces. Dit doet de stichting door middel van diverse…

Stichting Lumen Holland Rijnland

De ervaringsdeskundigen van Lumen ondersteunen mensen met psychische klachten, verslavingsproblemen of thuisloosheid bij herstel. De ondersteuning is gratis en er is geen verwijzing nodig.