Stichting Hersteltalent

Doen
Ontmoeten
Praten

Een zelfregiecentrum waar je o.a. in samenwerking met ervaringsdeskundigen zoekt naar manieren om begeleid te worden in je herstelproces.