Sociaal Juridisch Spreekuur

Doen
bron

Dit is een plek in de bibliotheek waar mensen gratis terecht kunnen voor al hun sociaal juridische vragen en zorgen.