Hulp nodig bij het minderen of stoppen met alcohol?

Ontmoeten
bron

Kun je hulp gebruiken bij het minderen of stoppen met alcohol? Op alcoholinfo.nl van Trimbos je diverse initiatieven die hulp kunnen bieden. Denk hierbij aan een infolijn, online hulp, een app of bijvoorbeeld een groep voor lotgenotencontact.